Evenementen

Lezingen, excursies, vergaderingen en wat dies meer zij

Algemene Ledenvergadering 2019 en lezing Margreet Wesseling over de tuinen van Boerhaave

14 maart

Op woensdag 13 maart 2019 houdt de VOO weer haar algemene ledenvergadering. (Let op: aanvankelijk is 27 maart genoemd). De vergadering vindt plaats in het Dorpscentrum aan de Lijtweg en begint om 20u00 (zaal open 19u30). De leden ontvangen er medio februari meer gegevens over. En de jaarstukken zullen o.a. op deze site gepubliceerd worden. Zie daarvoor onderaan deze pagina.
Na afloop van de vergadering volgt er een lezing door het VOO-lid Margreet Wesseling getiteld “De vier tuinen van Herman Boerhaave”. Zij heeft onlangs haar boek over deze beroemde, geleerde Oegstgeestenaar gepubliceerd. Voor meer informatie over hem en het boek ga naar “Nieuws” of volg de link Lees meer .

Stukken voor de jaarvergadering

Financieel jaarverslag 2018

Jaaroverzicht 2018

De concept notulen van de ALV van 2018 zijn hieronder te downloaden als pdf