Evenementen

Lezingen, excursies, vergaderingen en wat dies meer zij

Lezing 3 Archeologie Werkgroep Nederland

18 oktober

Op woensdag 17 oktober 2018 organiseert de AWN (Archeologie Werkgroep Nederland) een lezing over de “Bewoning rond de monding van de Rijn”. De lezing wordt gegeven door Menno Dijkstra. De lezing is de derde in een reeks van drie die gegeven worden naar aanleiding van de publieke opgravingen in de Zanderij te Katwijk.

De lezing vindt plaats in het Katwijks Museum te Katwijk op 17 oktober 2018 en begint om 20u00.

Voor meer informatie zie http://www.katwijkzanderij.nl of http://www.awn-archeologie.nl/afdeling/rijnstreek

Korte samenvatting van de lezing door Menno Dijkstra (UvA)

titel: De wereld binnen handbereik: de Oude Rijnstreek in de Vroege Middeleeuwen

De afgelopen 20 jaar is er dank zij archeologisch onderzoek veel meer bekend geworden over de vroege middeleeuwen.Dit geldt in het bijzonder voor de Oude Rijnstreek tussen Koudekerk en Katwijk. In de lezing wordt ingegaan op de archeologische rijkdom van de streek. De gunstige geografische ligging aan de monding van de Oude Rijn, die toen nog uitmondde in de Noordzee bij Katwijk, speelt daarbij een belangrijke rol. Vele vondsten wijzen op de internationale contacten die de bewoners hadden. Hoe moeten we deze vondsten interpreteren en welke rol speelde de nederzettingen daarbij? En waar in de Rijnmond kunnen we een handelsplaats verwachten? Lag deze bij Katwijk?