Publicaties over Oegstgeest

De vereniging bezit een collectie boeken en andere publicaties over Oegstgeest of waarin Oegstgeest een rol speelt. Het kan gaan over personen, gebouwen, wijken, instanties, verenigingen of periodes uit de geschiedenis.

De titels treft u aan in de linkerkolom. Met de zoekfunctie op deze pagina kunt u zowel in de titels zoeken als in de tekst van de korte beschrijving.

Voor informatie over boeken en publicaties die door de vereniging zijn uitgegeven en die nog te koop zijn, klik hier.

Bijdragen tot de geschiedenis van Oegstgeest, van Varik

​Bijdragen tot de geschiedenis van Oegstgeest verscheen als jaargang 1972 van “Rijnland, Tijdschrift voor Sociale Genealogie en Streekgeschiedenis voor Leiden en omstreken”. In 130 pagina’s beschrijft W.J. van Varik de geschiedenis van een aantal markante gebouwen in Oegstgeest. Achtereenvolgend komen aan de orde: Haaswijk, De Hoogenboom, De Grunerie, De Olmen, Toorenvelt, een voormalige boerderij aan de Rhijngeesterstraatweg en De Roode Leeuw. Daarna geeft hij een opsomming van de Oegstgeester Baljuws, Schouten, Schepenen, Secretarissen, Gerechtsboden, Schoolmeesters en Kosters.

Van Varik, geboren in 1894 in Oegstgeest, werkte vanaf 1914 als kantoorambtenaar bij het postkantoor te Warmond. Eind 1918 werd hij overgeplaatst naar het telegraafkantoor te Leiden. In 1949 werd hij als bureauchef bij de centrale Directie der PTT te ‘s-Gravenhage geplaatst. Sinds zijn pensionering in 1959 zijn er van zijn hand diverse publicaties verschenen. Ook schreef hij een aantal bijdragen over de historie van Oegstgeest in de Oegstgeester Courant.

De inhoud, ten geleide en geschiedenis van Oegstgeest tot 1849 kunt u hier downloaden.

De overige onderwerpen staan afzonderlijk – onder Collecties/Documentatie – op deze site.

Bijragen_tot_de_geschiedenis_van_Oegstgeest